Klubben för hjärnsmarta entreprenörer

Vill du utveckla ditt företag och ditt personliga nätverk tillsammans med andra företagare? I "Klubben för hjärnsmarta entreprenörer" ingår du i ett lokalt affärsutvecklingsteam bestående av 6-7  företagare, som träffas en gång i månaden under 2020  för att hjälpa varandra att utvecklas
både företagsmässigt och personligen genom att:

 
Lära sig mer om neuroledarskap och hur hjärnan fungerar
Skapa relationer och bygga nätverk
Bidra till ett "greater good" och utveckla nya affärskontakter
Agera bollplank, stöd och ”kollegor” till varandra
Bidra med kunskap och utbyta erfarenheter

Vid varje träff gör vi en djupdykning kring olika teman kopplade
tilll neuroledarskap.  (För du vet väl att det är reptilhjärnan som styr
större delen av din dag?)

Nästa omgång av Härnsmarta Entreprenörer startar under våren 2020.
Är du intresserad att delta kan du redan nu anmäla ditt intresse.

Hör av dig till fredrika@selinder.co för mer information och upplägg.

I samarbete med Business Development in Sweden.
 

Berätta mer!